Öğretim elemanlarımızın başarısı.

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysel TOPAN ve İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Duygu GÖZEN, 22-26 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresinde “İlköğretim İkinci Basamak Öğrencilerinin Uyku Düzeninin İyileştirilmesinde Modele Temellendirilmiş Hemşirelik Eğitiminin Etkisi” adlı bildirileri ile hemşirelik sözel bildiri ikincilik ödülü almışlardır. Yine aynı kongrede, Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Aysel TOPAN, Yrd. Doç. Dr. Tülay KUZLU AYYILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Hülya KULAKÇI, Öğr. Gör. Funda VEREN, Yüksek lisans öğrencisi Dilek BAYRAM, Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Mustafa ÖZENDİ ve Yüksek lisans öğrencisi Ali CAM, Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZTÜRK, “Çocuk Onkoloji Kliniğinde Tedavi Gören Çocukların Konumsal Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımı ile Belirlenmesi” adlı çalışmaları ile hemşirelik poster bildiri birincilik ödülü almışlardır.