HEM213 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersinin 02.12.2016 tarihinde olan sınavı saat 16.30-17.30’da yapılacaktır.