Eğitim Amaçlarımız

  • Kendilerine özgü değerlerini ve güçlerini keşfeden,
  • Çevreleri ile bir bütün olduklarını bilerek sorunlara duyarlı yaklaşan,
  • Sorun çözümünde akılcı olmayı, bilimsel yöntemleri kullanmayı, sorgulamayı ve kendi güçlerine inanmayı bilen hemşireler yetiştirmektir.